Etkinlik Tırtılla Matematik Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Tırtılla Matematik (Sayma, Toplama, Çıkarma, Önceki- Sonraki, 1-20)
Etkinliğin Çeşidi
: Matematik (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. )
B G : K : Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.)
MATERYALLER : Ponpon, tırtıl çalışma sayfası
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar , Önceki-sonraki
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla birlikte “Sayılar Şarkısı” videosu izlenir ve şarkıya eşlik etmeleri istenir.
• Videonun ardından masalara geçilir.
• 1’den 20’ye kadar sayıların yazılı olduğu tırtıl çalışma sayfası ve renkli ponponlar çocuklara dağıtılır.
• Önce 20 tane ponpon dairelerin içine birer birer yerleştirilir.
• Çocuklardan ponponlar yerleştirilirken sesli bir şekilde saymaları istenir.
• Daha sonra 5 tane ponpon koymaları istenir.
“5’ten önce/sonra hangi sayı gelir?5 ponpona 1 tane daha ponpon eklersek kaç ponpon olur?
6 ponpon koyalım. 6’dan önce/sonra hangi sayı gelir?
6 ponpondan 2 ponpon eksiltirsek kaç ponpon kalır?” vb. şekilde yönergeler değiştirilerek basit toplama ve çıkarma işlemi yapmaları sağlanır. Etkinliğe çocukların ilgisi doğrultusunda devam edilir.

DEĞERLENDİRME

• Sınıftaki nesnelerle basit toplama ve çıkarma işlemleri yapılır.
3 tane kalemim var 1 tanesini arkadaşıma verirsem kaç kalemim kalır?
5 tane legom var, kutudan 2 tane daha lego alırsam kaç legom olur?
2 tane bebeğim var 1 tanesini yerine geri koyarsam kaç tane bebeğim kalır?
Sorular sınıftaki materyallere göre çeşitlendirilir.


Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan, sayılar ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden evde çocuklarıyla birlikte basit toplama çıkarma çalışmaları yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; çocuk öğretmene yakın bir yere ve model alabileceği çocukların yakınına oturması sağlanmalıdır.

ÖNERİLER

• Ponpon yerine daire büyüklüğünde kesilmiş renkli kâğıtlar da kullanılabilir.
• Çocukların gelişim düzeyi dikkate alınarak ponponlarla saymanın yanı sıra örüntü yapmaları istenebilir.
• Çalışma sayfaları kaplanarak dayanıklılığı artırılabilir.

Ekler
TIRTILLA MATEMATİK.jpg