Etkinlik Püskürtme Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Püskürtme (Nefes Çalışması)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. )
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları toplar.)
MATERYALLER : Sulu boya, beyaz veya renkli kâğıt, pipet, peçete, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Pipet
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir gün öncesinden her çocuktan pipet getirmesi istenir. Farklı boyutlardaki pipetler alınarak hakkında sohbet edilir. (Pipetler hangi amaçla kullanılır? Pipetle hangi içecekleri içebiliriz? Pipetle neler yapabiliriz? Pipetle hangi şekilleri yapabiliriz? vb.) Pipetler karşılaştırılır. Renklerine, boylarına göre gruplandırma yapılır. Ardından etkinliğe geçilir.
• Çocuklara varsa boya önlükleri giydirilir, sulu boyaları, su kapları ve peçeteler dağıtılır.
• Her çocuğa bir sayfa verilir. Çocuklar fırçalarını önce suya batırarak su alırlar ve sulu boyaya batırırlar. Boyayı sulandırana kadar fırçayla aynı işlemi yaparlar, boya sulu kıvama geldiği zaman fırçalarıyla sayfalarına boya damlatırlar ve pipet yardımıyla üfleyerek boyaları dağıtırlar. Fırçayı suda yıkadıktan sonra renkleri karıştırmamak için peçete yardımıyla fırçayı temizleyip aynı işlemi başka boya seçerek yapabilirler.
• Etkinlik sayfası kuruduğu zaman çocuklar kuru boya veya keçeli kalemleriyle oluşan şekilleri tamamlarlar.

DEĞERLENDİRME

• Sizce bu etkinlikte pipet yerine başka ne kullanabilirdik?
• Bir pipet olsaydın seninle ne içmelerini isterdin?
• Dev bir pipet olsaydı onunla neler yapabilirdik?

AİLE KATILIMI

• Evde aileleriyle birlikte pipetleri ve farklı materyalleri kullanarak bir obje tasarlamaları istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk varsa; pipetlerle çeşitli üfleme egzersizleri yapılabilir.

ÖNERİLER

• Etkinlik esnasında çocukların fazla su alıp boyayı su haline getirmemesi ve az suyla püskürtme yapamayacağı bu nedenle dengeyi kurması gerektiği vurgulanmalı, sadece fırça kullanıp sulu boya resmine dönüştürmemeleri gerektiği hatırlatılmalıdır.
• Sulu boya resmi yapmak isteyen çocuklarla etkinlik bitiminde serbest sulu boya resmi yapılabilir.